Anders Silver

Vem är mottagare av det jag kommunicerar eller levererar? Vilken utgångspunkt har mottagaren? Hur kan jag lämna över något så att det passar så bra som möjligt? Att försöka se saker ur mottagarens perspektiv är inte lätt men mycket viktigt för att slutresultatet ska bli bra och varaktigt.

Anders är managementkonsult och projektledare med erfarenhet av att arbeta både nationellt och internationellt. I sina olika roller har han många gånger fascinerats av hur olika vi människor kan tänka och hur avgörande det är att tydligt komma överens om uppdragets innehåll och avgränsningar, vad som ska göras men även vad som behöver väljas bort. En väl definierad, kommunicerad och förstådd målbild samt en rak och öppen dialog om parternas förväntningar och krav är helt avgörande för att arbetet ska kunna utföras effektivt och med rätt innehåll.

— I mina uppdrag har jag vid många tillfällen fattat beslut utifrån krav och förväntningar som stått i konflikt med varandra. Då blir det viktigt att väga in en rimlighet i beslutet och att hela tiden ha mottagaren eller den slutliga användaren i åtanke. Leveransen ska vara den bästa möjliga utifrån alla de olika perspektiv som måste få påverka.

Jan Lindberg om kollegan Anders:
— Om du jobbar med Anders behöver du inte oroa dig, han levererar alltid vad han lovat!