Att arbeta på Grandezza

Kollegor

Som konsult på Grandezza får du ett bra stöd för ditt arbete och en rad kompetenta och trevliga arbetskamrater.

Du är aldrig ensam
Vi nätverkar med varandra inom företaget, träffas och umgås och åker på konferenser.

Kompetensutveckling
Vi satsar kontinuerligt på kompetensutveckling och att ligga steget före med nya metoder etc. Medarbetarsamtal varje år och alla ska vara utbildade i Value Management.

En sund själ i en sund kropp
Balans mellan arbete och fritid. Motionsaktiviteter sponsras.

Nöjda kunder är viktigt för oss
Väl motiverade konsulter gör bra resultat.

Utvecklande uppdrag
Vi växlar mellan strategiskt intressanta och praktiskt utmanande uppdrag.