Citybanan

Grandezzas konsult tog snabbt in en stor informationsmängd, strukturerade upp den och satte fart.

Dan Sennerby, bitr. projektchef , projekt Citybanan

Projekt Citybanan är i dagsläget ett av norra Europas största byggprojekt. Som projekteringsledare inom området personsäkerhet är det viktigt att ha täta kontakter med projektörerna för de olika anläggningsdelarna och att hela tiden stämma av att de funktionella kraven på anläggningen har införts i bygghandlingar.

Anders har haft ansvar för mer än 1.300 krav och det har varit ett digert arbete att se till att alla dessa har accepterats och inarbetats i alla delar av projektet. Anders är drivande, tydlig och strukturerad och har gjort min uppgift lite lättare genom att han redan från första dagen klarat de flesta frågor själv och löpande informerat mig om viktiga frågeställningar.

Anders har även företrätt projektet som talare på konferenser och gett en rad tidningsintervjuer.