"Landskrona prövar i liten skala andra möjligheter."

Förtroendet för offentlig välfärd kan förmodligen inte upprätthållas i kommuner där digitalisering fastnar alltför mycket i revirstrider, snåla IT-investeringar och politisk detaljstyrning.

Det skriver fyra personer som arbetar med digitalisering av den offentliga sektorn.

Läs artikeln som Peter Öberg, Grandezza och Lars Törnblom, Grandezza, skrivit tillsammans med Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet och adjungerad professor i nationalekonomi vid KTH och Eva Klang Vänerklint, områdeschef för boende och hälsa, Landskrona.

http://www.hd.se/opinion/aktuella-fragor/2015/12/20/landskrona-provar-i-liten-skala-andra-mojligheter/