Lean och ledningsgruppsutveckling

Lean och ledningsgruppsutveckling

Drivkraften bakom de flesta förändringar är behovet att öka organisationens förmåga att prestera. Många väljer Lean som paradigm för förbättringar. För att säkra önskade effekter behöver både ledningsgrupp och organisation skapa förmåga att korrekt identifiera, vidta och följa upp åtgärder. Den förmågan får man bara genom praktisk träning i metoder och verktyg samt genom utveckling av kollektiv förmåga och konsekvent beteende.

Exempel på uppdrag:

  • Träning av ledningsgruppen, Stora Enso Skog – att förbereda ett Lean-införande genom att förbättra ledningsgruppens arbetssätt.