Mariam Lind

Leadership is about setting a direction. It's about creating a vision, empowering and inspiring people to want to achieve the vision, and enabling them to do so with energy and speed through an effective strategy. In its most basic sense, leadership is about mobilizing a group of people to jump into a better future.
John P. Kotter

Mariam har vana av att leda och utveckla verksamheter och medarbetare i förändringsfas. Mariam trivs i komplexa miljöer med många intressenter och krossfunktionella team. 

Mariam har mer än 10 års erfarenhet av förändringsledning inom olika branscher och typer av verksamheter. Hon har i sina roller tagit fram processer och modeller för att skapa kontinuitet och struktur för ett effektivare arbetsflöde. Hon har initierat och implementerat IT lösningar och samordnat större upphandlingsprojekt. Hon har agerat kravställare och beställare med ansvar för behovsanalys, krav, och anskaffningar inom IT området.