Niklas Post

Man måste våga ifrågasätta problembilden innan man bankar in en lösning med hammare och spik.

Konsultyrket har lockat Niklas från första början. Även då han haft linjepositioner har han hela tiden arbetat med förändring. Det är själva företagandet och människokontakten som är det roliga, menar han:

- Det är människor som åstadkommer resultaten och det jag brinner för är att möjliggöra motivation och att ta bort hinder - att våga, vilja och kunna. För det krävs strukturerad reflektion på alla nivåer. Reflektion och gärna i grupp, är starkare än feedback.

Alla organisationer odlar myten om sig själv och Niklas drivs av att finna avstånden mellan myt och verklighet, strategi och det som faktiskt görs. Att våga ifrågasätta den invanda problembilden och finna det verkliga behovet. Därefter handlar det om att arbeta med människorna, grupperna.

  • Det blir en stor skillnad i resultat mellan en grupp människor som blivit organiserade som grupp jämfört med en ändamålsenligt sammansatt grupp som finns till för att lösa gemensamma problem.

Och den största utmaningen, då? Det är att inte göra allt på en gång, menar han.

  • Många ledare är ambitiösa, vill mycket. Men innan man väljer att försöka banka in en lösning med hammare och spik gäller det att våga ta en titt på problembilden och förstå vilka referensramar som ger utgångspunkt till den. Finns det alternativa referensramar som ger andra utrymmen? Det blir ganska olika lösningar beroende på om man ser jorden som platt eller som rund – däri ligger hela skillnaden.

Anders Hallqvist om kollegan Niklas:
— Niklas har en fantastisk förmåga att både hitta de verkliga kärnfrågorna och att identifiera fungerande lösningar. Han har dessutom en stor insikt i vad förändringsledning egentligen är. Niklas gör helt enkelt precis rätt saker och får med sig kundens organisation på resan. Det är alltid kul att jobba med honom!