Den 31 mars 2018 så höll Agnes Åström och Sandra Eriksson från Grandezza ett intressant frukostseminarium med titeln "Har ni vad som krävs för att bli en innovativ organisation?". I föredraget så berättades det vad man måste fokusera på och hur man organiserar för att få en lyckosam och hållbar innovationsverksamhet i sin organisation.

 

Organisera för innovation

Sju frågor till Agnes Åström, konsult

Min roll på Grandezza är?
Jag är anställd på Grandezza sen ett år tillbaka och arbetar som managementkonsult med inriktning på innovation.
Under det här året har jag varit ute hos kunden NCC 50–100 % och därutöver har jag arbetat i flertalet roliga interna projekt samt fått möjlighet till kompetensutveckling via kurser och seniora medarbetare på Grandezza.

Agnes gör volter efter att ha gjort mål i en fotbollsmatch

Citybanan i Stockholm är en 6 km pendeltågstunnel med två pendeltågsstationer som ligger under de befintliga tunnelbanestationerna – ett mångmiljardprojekt som invigdes och öppnade för trafik under sommaren 2017.

Grandezza har haft flera konsulter involverade i projektet, både hos Trafikverket som planerat och byggt anläggningen och hos Trafikförvaltningen inom Landstinget, som tog emot de färdiga stationerna och ansvarar för operatören som trafikerar Citybanan.

Citybanan i Stockholm

Grandezza har anställt Klas Skoog som ny marknads/försäljningschef. Klas börjar hos oss den 30 januari 2018.Klas kommer närmast från Juristbyrån och Familjens Jurist där han varit marknadschef. Klas kommer också att delvis arbeta som managementkonsult.

Vi önskar Klas varmt välkommen till Grandezza!

Klas Skoog

Grandezza förstärker vår förmåga inom hälso- och sjukvårdsområdet och med inriktning på digitalisering.

Fredrik Lindén

Grandezza firade på onsdagen den 4 oktober 2017 att bolaget fyller 20 år. Ett 50-tal gäster (kunder, samarbetspartners och andra vänner) kom under eftermiddagen och kvällen och minglade med oss och lyssnade på diverse kortare föredrag runt olika uppdrag och sätt vi löst dessa på.

Grandezza 20 år

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Antalet äldre patienter med komplexa vårdbehov ökar vilket kräver omfördelning av tid från administration till vård. Många nya (medicin)tekniska och digitala lösningar testas med positiva resultat men förefaller svårare att tillämpa i stor skala.
Om man lyckas med stora förändringar beror på förmågan att arbeta med både människan och systemet: båda måste funka – och tillsammans. Med hjälp av sex välbeprövade principer ökar chanserna att lyckas dramatiskt.

Förändringsledning i hälso- och sjukvård

Nu fungerar högkostnadsskyddet automatiskt så att både patient och personal kan ägna sitt möte åt viktigare saker.

Stockholms läns landsting

Den 9 maj 2017 hade Grandezza ett mycket uppskattat frukostseminarium om att organisera och skapa en kultur som främjar innovation i sin organisation. Föredragshållare var Agnes Åström och Sandra Petersson, Grandezza. Vi har känt att intresset var så pass stort att vi nu kommer att ta detta i repris den 14 september 2017.

Organisera för innovation

Grandezza har rekryterat en ny konsult, Sandra Petersson, som är inriktad på innovation och innovationsledning.

Sandra har studerat innovation med inriktning på psykologi vid Mälardalens Högskola. Hon har också arbetat som konsult där hon arbetat med innovation, management- och projektledningsfrågor.

Då Sandra inte har så lång konsulterfarenhet som övriga konsulter på Grandezza så kommer hon att genomgå ett trainee-program tillsammans med Agnes Åström där teori och praktik varvas inom områden som Value Management och Change Management mm. 

Sandra Petersson

Sidor