Grandezza har stöttat Landskrona kommun med att ta fram en nyttokalkyl kring läsplattor i sin mobila hemsjukvård.

Lyssna på inslaget i P4 Malmöhus: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6259883

 

Landskrona satsar på mobil vård. Foto:Lill Eriksson

Niklas Post och Gustav Rönne, Grandezza, höll den 8 september 2015 ett uppskattat frukostseminarium där de delade sina erfarenheter och modeller om hur man bör tänka och organisera för att få en hållbar och framgångsrik hantering av innovation och innovationsledning. 

Innovation och innovationsledning

Lyckas med att införa mobila arbetssätt!

Grandezza har stor erfarenhet av att stödja verksamheter att utveckla sina arbetssätt med modern teknik. När du vill börja använda mobila lösningar är Grandezza en part att räkna med.

Kom igång!

Grandezza vann Landstinget i Uppsala Läns management ramavtals-upphandling avseende 1) Strategisk organisations- och verksamhetsutveckling och 2) Verksamhets- och produktionsplanering. Vi glädjer oss åt att vinna detta ramavtal i skarp konkurrens med ett stort antal välrenommerade managementkonsultföretag.

Landstinget i Uppsala Län

Den 19 mars 2015 höll Grandezza ett uppskattat frukostseminarium med titeln "Value Management – öka affärsnyttan och skapa en hållbar utvecklingsstrategi"

Tomas Andersson, Grandezza

Tomas Centerlind, Grandezza, tilldelades uppdraget som projektledare till nytt system CHAMPS i hård konkurrens från ett antal andra konsultföretag. 

Tomas Centerlind, Grandezza
Grandezza tilldelades Landstinget Västmanlands ramavtalsupphandling avseende strategi och management. Vi glädjer oss åt att vinna detta ramavtal i skarp konkurrens med ett stort antal välrenommerade managementkonsultföretag.
 
Landstinget Västmanland,  AB Västerås Lokaltrafik och Folktandvården Västmanland AB beslutade i sin managementupphandling att anta Grandezzas anbud.

Den 20 januari 2015 höll Grandezza ett frukostseminarium med titeln: Upphandling – prövning eller rent av överprövning?. På det välbesökta seminariet diskuterades frågor som: 

Hur kan man inom ramarna som  Lagen om offentlig upphandling, LOU, ger genomföra upphandlingarna på ett effektivt och göra misstag med kostsamma konsekvenser och eventuella överprövningsprocesser. Hur ska man få valuta för pengarna när man upphandlar och att undvika att regelverket motverkar en god affär för både beställare och leverantör.

Den 24 april 2014 höll Grandezza ett frukostseminarium med titeln: Varaktigt LEAN.

På det välbesökta seminariet diskuterades frågor som:

  • Är Lean en filosofi, en verktygslåda, ingetdera eller både och?
  • Vi vet att förvånansvärt många Leansatsningar misslyckas eller rinner ut i sanden efter hand.
  • Några fundamentala fällor och problem och om vad som verkligen behövs för att Lean ska kunna leverera de resultat du och din organisation förväntar er.
  • ”Lean safely – don’t fall” 

- Vill du också arbeta tillsammans med de vassaste kollegerna?

- Har du fullt upp i uppdrag men får tillbaka för lite själv?

Grandezza söker fler av de bästa konsulterna i branschen. Läs mer!

Sidor