Intervju med Anders Hallqvist

Anders, hur det är att vara medarbetare på Grandezza och varför du valde att bli det?

-  Hur det är att vara medarbetare på Grandezza? 11,3!* Det vill säga utanför alla kända skalor… Att jobba på Grandezza är roligt och stimulerande, här finns fantastiska kolleger och bra uppdrag.

Hallå där, Niklas, berätta lite om vad du jobbar med för tillfället och hur du trivs på Grandezza!

Som konsult på Grandezza får du ett bra stöd för ditt arbete och en rad kompetenta och trevliga arbetskamrater.

Kollegor

Stora förändringar påverkar många delar av organisationen. Då blir det ibland så komplext att det är svårt att styra. Value Management är en metod och en europastandard för att analysera, utveckla och styra värde. Den är alltså mycket lämpligt för att designa smarta förändringsprogram så att de både går att styra och genomföra. På köpet får man en tydlig pedagogik som underlättar för alla att förstå riktningen och varför förändringen behöver göras.

Värdestyrda förändringsprogram

Kompetens att leda förändring

Svenska

Grandezza erbjuder seniora konsulter med bred och mångårig erfarenhet både från konsultroller och från olika linjebefattningar. Det betyder att du som kund kan få stöd av personer som varit med förr om att genomföra förändringar.

Konsulterna har varierande bakgrund från olika branscher och specialistområden. Vi har dock tre gemensamma hörnpelare i kompetensen: Change Management, Value Management och Enterprise Project Management. Dessa kompetensområden ser vi som så viktiga för att leda förändringar att vi satsar tid på att utveckla dem tillsammans.

Kompetens att leda förändring

Påtagligt resultat

Svenska

Det är alltid i själva genomförandet som det avgörs om förväntade effekter verkligen uppstår i praktiken. Det innebär att målet måste göras tydligt så att fokus verkligen är på det som är väsentligt. Det betyder också att målet för en komplex förändring måste delas upp i hanterbara steg, för att skapa rätt incitament och minimera risken.

Teamwork

Förmåga att genomföra

Svenska

Forskning och erfarenhet visar att man ökar chansen att lyckas med sina förändringsinitiativ avsevärt genom att tillämpa en uppsättning sunda principer. Som med all kompetens krävs då att man både förstår principerna och har tränat på att använda dem i praktiken.

Grandezza kan vara en partner i viktiga förändringar och tillhandahålla förändringsledare som klarar bredden i en komplex förändring. Vi vet att man måste ha bred erfarenhet av både konkreta sakfrågor, som affärsutveckling, organisation, processer, IT och projekt, och av hur individer och grupper fungerar i förändring.

Förmåga att genomföra

Rätt riktning

Svenska

För att organisationen ska kunna utvecklas i önskvärd riktning måste dess mål och strategier konkretiseras och detaljeras på ett sådant sätt att de kan omsättas i praktisk handling. Grandezza erbjuder stöd till ledningen i form av en strategikonsult, för att skapa tydlighet och samsyn kring vilka konkreta resultat som ska uppnås och hur det ska gå till.

Rätt riktning

Förändringsledning i praktiken

Svenska

Vi stödjer dig som kund att lyckas förändra. Med ”förändringsledning” menar vi förmågan att tillämpa kunskap, färdigheter, metoder och verktyg så att en organisation förändras från sitt nuvarande tillstånd till ett önskat tillstånd. Det innebär att man måste kunna arbeta effektivt både med människorna som berörs och med den sakfråga som är aktuell.

Förändringsledning i praktiken

Vi är Grandezza - vi genomför strategier

Grandezza sätter stort värde på sina medarbetare och vill vara en attraktiv arbetsplats. Vår framgång beror på hur väl våra konsulter klarar sina uppdrag.

Vi tycker det är viktigt med levande värderingar. De sätter ramarna som vi agerar inom, vilket gör oss till en bra förändringspartner. Vi söker aktivt efter likasinnade eftersom framgångsrika team delar värderingar.

Vi är Grandezza

Sidor