Förändringsledning i praktiken

Svenska

Vi stödjer dig som kund att lyckas förändra. Med ”förändringsledning” menar vi förmågan att tillämpa kunskap, färdigheter, metoder och verktyg så att en organisation förändras från sitt nuvarande tillstånd till ett önskat tillstånd. Det innebär att man måste kunna arbeta effektivt både med människorna som berörs och med den sakfråga som är aktuell.

Förändringsledning i praktiken

Vi är Grandezza - vi genomför strategier

Grandezza sätter stort värde på sina medarbetare och vill vara en attraktiv arbetsplats. Vår framgång beror på hur väl våra konsulter klarar sina uppdrag.

Vi tycker det är viktigt med levande värderingar. De sätter ramarna som vi agerar inom, vilket gör oss till en bra förändringspartner. Vi söker aktivt efter likasinnade eftersom framgångsrika team delar värderingar.

Vi är Grandezza

Fr o m den 15 juli tar Jennica Berglund över arbetet som ekonomiansvarig på Grandezza. Jennica ersätter Eva Tenggren som nu går vidare som ekonomiansvarig på ett annat företag. Vi hälsar Jennica varmt välkommen till Grandezza!

Jennica Berglund

Projekt Citybanan är i dagsläget ett av norra Europas största byggprojekt.

Projekt Citybanan

Vi är stolta över att företaget nu kan fira 15 framgångsrika år. Vi vill passa på att tacka våra kunder, anställda och kollegor i branschen för det förtroende vi fått och som resulterat i att företaget haft en positiv utveckling med god lönsamhet.

Grandezza 15 år!

Torsdagen 23 maj hölls frukostseminarium på Grandezza. En engagerad samling människor diskuterade hur man kan arbeta för att skapa värde snarare än minimera skador vid förändringar.

Torsdagen 23 maj hölls frukostseminarium på Grandezza

En strategisk utvecklingsplan med ny affärsidé, mål och prioriteringar blev språngbrädan in i en ny era för företaget Projektgaranti.

Projektgaranti

Grandezza har inlett ett samarbete med MF Företagsutveckling och Mike Florett. Vi gör detta för att ytterligare förstärka vår förmåga att stötta våra kunder runt förändringsledning.

Mike Florett

Vi hälsar Niklas Post välkommen till Grandezza. Niklas lämnar Bisnode där Niklas arbetar med affärsutveckling. Niklas kommer arbeta som managementkonsult inom förändringsledning och strategisk affärsutveckling. Niklas börjar på Grandezza den 15 mars 2013.

Niklas Post

Sidor