Aktuellt

Grandezza stärker konsultteamet med ytterligare en duktig medarbetare. Erik har lång erfarenhet av att leda såväl företag som projekt. Han hjälper företag och organisationer att skapa lösningar som ger dem nöjda kunder och god lönsamhet. Det kan ske som projektledning av produkt- eller verksamhetsutveckling, interimsledning av företag eller enhet, eller framtagning av vinnande offerter och anbud. Välkommen i gänget Erik!

 

Erik Eklöf

Stort intresse för vårt webinarium W3: Kontinuitetsplanering

Om att inte hamna i diket igen -
Vi ger dig tips om hur du inte behöver lika panikartad krishantering nästa gång det händer…

Här fokuserar vi på hur man förbereder sig bättre inför nästa kris

Don't panic

Stort intresse för vårt webinarium W2: I Krisen

Dom som har bäst koll på verksamheten är dom som kan agera metodiskt och därför klarar krisen bäst – vi förklarar varför och hur, samt varför ledningsgruppens effektivitet betyder så mycket.

I det här webinariet kommer vi att diskutera företaget i kris utifrån 3 olika lösningsperspektiv

Om krisen kommer

Webinar 1 -  Hur tänker man för att få en högpresterande organisation och en bättre beredskap? I seminariet visar vi på likheter och olikheter mellan affärsvärden och idrotten/hockeys värld. Vi visar att det finns mycket att lära från hockeyns sätt att verka.

Att prestera på topp över tid - Thomas Johansson

Ett stort arbete genomförs just på E-Hälsomyndigheten med att utveckla en lösning och skapa regionala förutsättningar för införande av den Nationella läkemedelslistan (NLL).

Tidsplanen för Nationella läkemedelslistan är tajt. Det finns en viss oro i regionerna över att inte hinna med att upphandla och implementera de tekniska lösningar som krävs enligt regeringens direktiv, för att ansluta sig till Nationella läkemedelslistan före 1 juni 2022.

Jan Lindberg

Agnes är en change managementkonsult med inriktning förbättringsarbeten, innovation, innovationsledning, projektledning samt organisationsutveckling.

Agnes Åström

Helhetssyn, analytisk och sätter sig snabbt in i problemområden och nya verksamheter. Drivande och resultatinriktad, opretentiös med god samarbetsförmåga. Bred erfarenhet som analytiker från flera verksamhetsområden, internationellt som nationellt. Bred och tung erfarenhet av verksamhetsutveckling, inklusive ledning, styrning och prioritering av åtgärder och initiativ. Nyfiken och intresserad av verksamheters olika framgångsfaktorer.

Örjan Lövström

Managementkonsult och projekt/programledare specialiserad på projekt- och förändringsledning, verksamhetsutveckling, samt ledarskap & styrning. Jan brinner för utveckling/förändring med fokus på värdeskapande och effekthemtagning.

Jan Lindberg

Grandezza stärker konsultteamet med ytterligare en duktig medarbetare. Jenny är utbildad personalvetare och har arbetat inom HR-/personalområdet sedan 2008 inom olika branscher såsom tillverkning och industri, transportsektorn, partihandel/mät- &  precionsinstrument samt telecom. Hon har erfarenhet från större internationella organisationer, små- och medelstora svenska företag samt offentlig sektor.

Jenny Forsling

Älvsbyns Kommun har nu fattat beslut vad avser upphandling av Konsulttjänster - stöd till ledningsgrupper och chefer där skrivit avtal med Grandezza. Vi vann detta i skarp konkurrens med andra konsultbolag. Vi ser fram mot att få stötta Älvsbyns Kommun och deras ledning och chefer. 

Älvsbyns Kommun

Sidor