Rätt riktning

Rätt riktning

För att organisationen ska kunna utvecklas i önskvärd riktning måste dess mål och strategier konkretiseras och detaljeras på ett sådant sätt att de kan omsättas i praktisk handling. Grandezza erbjuder stöd till ledningen i form av en strategikonsult, för att skapa tydlighet och samsyn kring vilka konkreta resultat som ska uppnås och hur det ska gå till.

Ofta finns det dessutom fler saker som borde göras än vad som är möjligt att klara samtidigt. Då gäller det att kunna värdera och prioritera olika investeringar och utvecklingsförslag på ett sådant sätt att mesta möjliga värde uppstår för de satsade resurserna.

Exempel på tjänster som en strategikonsult från Grandezza kan erbjuda:

  • Konkretisera vad organisationens strategi betyder kopplat till praktisk förändringsledning och projektstyrning.
  • Ta fram en gemensam värderingsmodell för projektprioritering.
  • Formulera enhetliga handlingsplaner utifrån gällande strategier.
  • Strukturera och formalisera verksamhetens förändringsarbete.