Measure right in your change process

Hur vet man att man får önskade effekter av förändringsarbetet? Hur vet man vad och hur man ska mäta effekterna av förändringarna?

Vi mäter för att få kunskap…
                  ...som vi sedan kan omsätta i beslut och åtgärder.

Hur ska man tänka? Vad ska man mäta? Hur ska man tänka för att mäta rätt? 

- See more at: http://www.grandezza.se/sv/53-2014-frukostseminarium-mata-ratt-i-forandr...

Hur vet man att man får önskade effekter av förändringsarbetet? Hur vet man vad och hur man ska mäta effekterna av förändringarna?

Vi mäter för att få kunskap…
                  ...som vi sedan kan omsätta i beslut och åtgärder.

Hur ska man tänka? Vad ska man mäta? Hur ska man tänka för att mäta rätt? 

- See more at: http://www.grandezza.se/sv/53-2014-frukostseminarium-mata-ratt-i-forandr...

Wednesday, March 5 held a breakfast seminar at Grandezza. Along with about thirty people discussed Jan Lindberg and Anders Hallqvist how to know that you get the desired effects of the change process and how do you know what and how to measure them. Among the comments from the participants were heard eg "... that sometimes is not what we think is obviously quite so obvious as one might think ..."