Elektroniskt högkostnadsskydd

Det elektroniska högkostnadsskyddet förenklar både för patienterna och för vårdpersonalen

Jonas Larsson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

I Stockholms län görs ungefär 16 miljoner besök per år i öppenvården hos privata och offentliga vårdgivare. Dessa omfattas av ett nationellt högkostnadsskydd vilket gör att både patienten och personalen vid varje besök behöver veta om patienten ska betala patientavgiften eller inte. Varje år utfärdas cirka 550 000 frikort i länet. Detta sköttes tidigare genom att använda stämpelremsor och papperskort (frikort) som patienten skulle spara och personalen hantera. Nu fungerar högkostnadsskyddet automatiskt så att både patient och personal kan ägna sitt möte åt viktigare saker.

— Utmaningen med en sån här förändring är inte främst tekniken, utan att samordna väldigt många vårdgivare och berörd personal samt inte minst att informera alla patienter, berättar Peter Öberg, projektledare från Grandezza.

Grandezza svarade för programledning av utvecklings- och förändringsprojekten som bedrevs lokalt och i landstingets gemensamma projektorganisation. Förutom utveckling och integration av IT-tjänster omfattade arbetet förändringar i policy och regelverk, utbildning, kommunikation och praktiskt införandestöd.

— Vi ser att högkostnadsskyddet på det här sättet blir både enklare, effektivare och mer rättvist. Särskilt för svaga patientgrupper som tidigare haft svårt att klara hanteringen, säger Jonas Larsson. Det finns ett flertal regionala lösningar i landet. Nu pågår ett arbete för att knyta ihop alla regionerna eftersom högkostnadsskyddet faktiskt gäller nationellt. Mellan Stockholm, Gotland och Östergötland fungerar det redan på det sättet vilket underlättar för patienter som rör sig över länsgränserna.

Stockholms läns landsting ger tillsammans med privata vårdgivare vård till cirka 2,5 miljoner invånare. Högkostnadsskyddet för öppen sjukvård gäller i sjukvården och i vissa fall i tandvården och innebär att patienten inte ska behöva betala mer än 1100 kr inom en tolvmånadersperiod. Förändringen har berört tusentals medarbetare vid alla de vårdenheter som har öppenvård. Tekniskt fungerar systemet så att ett flertal kassasystem kommunicerar med en e-frikortstjänst som håller reda på patientens högkostnadsuppgifter. De vårdgivare som inte har något anslutet kassasystem använder en enkel webbtjänst med full säkerhet och sekretess.