Kunder

Grandezzas kunder finns inom både privat och offentlig verksamhet. De flesta av våra kunder är lokaliserade i Storstockholm, men uppdragen vi gjort har varit på många olika platser - både inom landet och utanför Sveriges gränser.

Nu fungerar högkostnadsskyddet automatiskt så att både patient och personal kan ägna sitt möte åt viktigare saker.

Stockholms läns landsting

Det tog ungefär ett år att planera och genomföra omläggningen av läkemedelsförsörjningen till vården i Stockholms län.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLL

Trafikverket önskade inför verksamhetsplaneringsarbetet hösten 2012 ta ytterligare steg i styrningen av sitt utvecklingsarbete.

Trafikverket

Med Grandezzas hjälp fattade vårdIT-koncernen ett säkert och välgrundat beslut om företagsköpet de stod inför. En due diligence med unik bredd visade vilka faktorer som var affärskritiska i dagsläget och fem år framåt i tiden.

Insatsen genomfördes i mellaneuropa på uppdrag av en internationell leverantör av IT-lösningar för vården.

Projekt Citybanan är i dagsläget ett av norra Europas största byggprojekt.

Projekt Citybanan

En strategisk utvecklingsplan med ny affärsidé, mål och prioriteringar blev språngbrädan in i en ny era för företaget Projektgaranti.

Projektgaranti