Projektgaranti

Snabbt och effektivt fick vi fram visioner, kärnvärden och en väg att gå.

Michael Walmerud, VD Projektgaranti

En strategisk utvecklingsplan med ny affärsidé, mål och prioriteringar blev språngbrädan in i en ny era för företaget Projektgaranti. Planen togs fram av ledningsgruppen och företagets nya ägare tillsammans, vilket säkrade inriktningen och gav en flygande start.

När Projektgaranti köptes upp av nya ägare såg VD Michael Walmerud en möjlighet att utveckla och sjösätta idéer som inte fått utrymme tidigare. Med hjälp av en effektiv process för affärsplanering guidade Grandezza företagets ledningsgrupp och de nya ägarna fram till en strategisk utvecklingsplan.

Efter några års arbete kan man konstatera att företaget blomstrar och har aldrig tidigare gått så bra som i dagsläget.

— Grandezzas konsulter plockade fram det ”gottaste” ur alla parter och såg till att vi snabbt och effektivt hittade gemensamma nämnare och konkreta aktiviteter, säger Michael Walmerud.