Artiklar

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Antalet äldre patienter med komplexa vårdbehov ökar vilket kräver omfördelning av tid från administration till vård. Många nya (medicin)tekniska och digitala lösningar testas med positiva resultat men förefaller svårare att tillämpa i stor skala.
Om man lyckas med stora förändringar beror på förmågan att arbeta med både människan och systemet: båda måste funka – och tillsammans. Med hjälp av sex välbeprövade principer ökar chanserna att lyckas dramatiskt.

Förändringsledning i hälso- och sjukvård

Grandezza var representerade i ATEA:s monter "App-akuten - Hur står det till med eHälsan?" på Vita

Vi var på Vitalis den 5 - 7 april 2016

Läs Stefan Fölsters artikel om bromsklossar i digitalisering av vård för äldre.

Stefan Fölster digitalisering i vården

Arbeta med hjärnan - inte mot den. Det har stor påverkan på ”sista raden” i nyttokalkylen. 80 % av alla förbättringsinitiativ misslyckas – dvs läggs ner i förtid, når inte sina mål eller lyckas inte ge förbättringen ett tillräckligt fäste i organisationen. Senare års forskning på den mänskliga hjärnans funktion och mänskligt beteende visar att det är en fullkomligt naturlig del av vår konstitution att reagera med motstånd. Genom att aktivt jobba med hjärnan istället för mot den skapas istället utrymme för motivation och lärande.

Arbeta med hjärnan

Många företag och organisationer lägger mycket tid och kraft på att upphandla. För dem som lyder under Lagen om offentlig upphandling, LOU, är det särskilt viktigt att genomföra upphandlingarna på ett effektivt sätt eftersom konsekvenserna av misstag och eventuella överprövningsprocesser kan bli stora. Men många upplever också att det är svårt att få valuta för pengarna när man upphandlar och att regelverket motverkar en god affär för både beställare och leverantör. Sedan våren 2013 finns en europeisk standard för upphandling med Value Management. Syftet är att både beställaren och leverantören ska öka värdet och metoden omfattar definition av användarbehov, funktionsbeskrivning, toleranser i kravuppfyllnad och utvärderingskriterier.

Toppen på ett isberg

Stora förändringar påverkar många delar av organisationen. Då blir det ibland så komplext att det är svårt att styra. Value Management är en metod och en europastandard för att analysera, utveckla och styra värde. Den är alltså mycket lämpligt för att designa smarta förändringsprogram så att de både går att styra och genomföra. På köpet får man en tydlig pedagogik som underlättar för alla att förstå riktningen och varför förändringen behöver göras.

Värdestyrda förändringsprogram

Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet visar att det är det mycket sällan. Inte heller finns det någon enskild saliggörande metod som garanterar succé. Däremot finns ett antal saker som karaktäriserar dem som lyckas bäst i en långsiktigt uthållig utveckling av affären och verksamheten. Det handlar om förmåga att hantera inflöde av signaler, att fatta rätt beslut, att styra utvecklingsinsatser och att följa upp resultat. I artikeln beskrivs hur de bästa gör – hur gör du?

Mognadsmodell för affärsutveckling