Förändringsledning i hälso- och sjukvård

Förändringsledning i hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Antalet äldre patienter med komplexa vårdbehov ökar vilket kräver omfördelning av tid från administration till vård. Patienterna är allt mer pålästa och ställer högre krav än tidigare och egenvårdsalternativ konkurrerar med traditionell sjukvård. Och det nationella och internationella landskapet av vårdgivare blir allt mer komplext och sammanvävt. Dessutom kommer många nya (medicin)tekniska och digitala lösningar för effektivisering av vård som testas med positiva resultat men förefaller svårare att tillämpa i stor skala.

Sammantaget är behovet av förändringar större än någonsin inom hälso- och sjukvården. Tyvärr visar forskning att ca 70–80 % av alla förändringsinitiativ misslyckas. Inom vården finns från senare tid en hel rad av utredningar och projekt som bekräftar detta. Och hur många önskvärda förändringar som inte ens påbörjas är det nog ingen som vet.

Om man lyckas med stora förändringar beror på förmågan att arbeta med både människan och systemet: båda måste funka – och tillsammans. Med hjälp av sex välbeprövade principer ökar chanserna att lyckas dramatiskt.