Förändringsledning i praktiken

Förändringsledning i praktiken

Vi stödjer dig som kund att lyckas förändra. Med ”förändringsledning” menar vi förmågan att tillämpa kunskap, färdigheter, metoder och verktyg så att en organisation förändras från sitt nuvarande tillstånd till ett önskat tillstånd. Det innebär att man måste kunna arbeta effektivt både med människorna som berörs och med den sakfråga som är aktuell.

När det gäller oss människor fungerar vi ju ungefär likadant oavsett vilken bransch vi arbetar i. De förändringsledningsprinciper vi använder baseras på forskning och erfarenhet och kan därför användas genomgående. Se artikeln om förändringsledning Arbeta med hjärnan – inte mot den.

Grandezza erbjuder tjänster inom: