Program- och projektledning

Program- och projektledning

Alla större förändringar behöver någon form av genomförandeprojekt. Och ofta krävs det att flera projekt samverkar för att resultatet ska uppnås. För att kunna leda detta måste man använda styrmodeller som går bortom den klassiska projektstyrningen på ”tid-kostnad-kvalitet” som riskerar att suboptimera respektive projekt.

Arbetsformen projekt är väl etablerad i de flesta organisationer men många har problem med styrningen av projekt och ofta finns missnöje med att de inte levererar i tid eller blir alltför dyra. Dessutom finns utmaningen att även om projektet levererar som det ska så kommer inte resultatet riktigt till användning så att den förväntade nyttan uppstår. Basen i förändringsledning är att leda program och projekt utifrån ett värdeperspektiv – att fatta små och stora beslut baserat på hur nyttan till mottagaren påverkas.

Exempel på uppdrag:

  • Citybanan – den 9 juli 2017 invigdes Citybanan med två nya stationer i Stockholm. Syftet var att avlasta Stockholms central och att fördubbla kapaciteten. Grandezza har stöttat både Trafikverket som levererade Citybanan och SL som tog emot den med kvalificerad projektledning i en komplex projektportfölj som omfattade 16,8 GSEK.
  • Optimerad logistik – en privat leverantör av medicinska insatsprodukter för operationer önskade optimera lagerhållning och leveranser till de länder där man verkade. Grandezza ledde projektet, inklusive analys och design, som resulterade i en stor besparing.
  • Nya sjökort – Sjöfartsverket ansvarar för informationsinsamling och -lagring av uppgifter om svenska vatten, inklusive produktion av sjökort. När ett nytt verksamhetssystem behövdes stöttade Grandezza med projektledning av behovsanalys, upphandling enligt LoU och införande av nya arbetssätt med nytt systemstöd.