Förändringsledning i praktiken

Från forskning och erfarenhet vet vi vilka principer som behöver tillämpas i praktiken. Den önskade förändringen är förstås olika beroende på verksamhet och situation, men det krävs alltid att man kan arbeta både med den innovation vi vill skapa och med människorna som berörs.

Grandezza fokuserar på digitalisering i vård och omsorg (e-hälsa), myndigheters styrning och tjänster, utveckling av ledningsgrupper som implementerar Lean, innovationsledning samt ledning av komplexa förändringsprogram och -projekt.

 

En strategisk utvecklingsplan med ny affärsidé, mål och prioriteringar blev språngbrädan in i en ny era för företaget Projektgaranti.

Projektgaranti

Tomas är en mycket erfaren ledningskonsult och projektledare med inriktning på förändring och Value Management inom affärs- och verksamhetsutveckling. Tomas har en bred erfarenhet från de flesta branscher och spetskompetens inom verksamhetsutveckling och IT-utveckling i vård och omsorg. Han är också ofta anlitad som föredragshållare.

Tomas Andersson