Vi är Grandezza - vi genomför strategier

Vi är Grandezza

Grandezza sätter stort värde på sina medarbetare och vill vara en attraktiv arbetsplats. Vår framgång beror på hur väl våra konsulter klarar sina uppdrag.

Vi tycker det är viktigt med levande värderingar. De sätter ramarna som vi agerar inom, vilket gör oss till en bra förändringspartner. Vi söker aktivt efter likasinnade eftersom framgångsrika team delar värderingar.

Vi ser att den professionalitet som uppskattas av våra kunder består av kreativitet och erfarenhet. Vi vågar utmana och pröva nya idéer. Lösningarna hittar vi genom att utnyttja människors varierande bakgrund och helt enkelt ha kul tillsammans – både på jobbet och vid sidan av. Med aktiv reflektion och återkoppling lär vi våra kunder och lär av våra kunder. På så sätt bygger vi upp erfarenhet som individer och blir tillsammans laget som presterar ännu bättre tillsammans än individerna var för sig. Det betyder också att vi känner varandra och våra kunder så att vi kan utföra våra uppdrag tillsammans med kunden, snarare än åt kunden.

För oss på Grandezza är hög kompetens och bred erfarenhet viktig. Därför driver vi kontinuerligt ett utvecklingsprogram för både individuell och gemensam kompetensutveckling. Vi har varje år enskilda utvecklingssamtal som ligger till grund för det. I det gemensamma kompetensutvecklingsprogrammet har vi olika utvecklingsaktiviteter där vi både lär av varandra och genom att ta in externa föreläsare som bygger upp vår kompetens.