Intervju med Niklas Franzel

Hallå där, Niklas, berätta lite om vad du jobbar med för tillfället och hur du trivs på Grandezza!

Jag gick från en chefsposition inom bankvärlden till Grandezza för några år sedan och jag trivs mycket bra här. Orsaken till det är att jag ser ett företag som har en genomtänkt syn på vilken verksamhet man ska bedriva. Man har ett väldefinierat tjänstepaket med förändringsledning, projektledning, verksamhetsutveckling och metodstöd. Därför kan jag som konsult veta att jag kommer att få konsultuppdrag som engagerar och intresserar mig. Det är också bra att kollegerna har lång erfarenhet och det är en genomtänkt sammansättning av gruppen. En annan viktig aspekt för mig är att man har en uttalad ambition att hela tiden förbättra medarbetarnas kompetens. Man värderar högt (och driver på) att jag ständigt ska bli bättre på det jag gör, vilket är mycket stimulerande.

Jag har bland annat arbetat med strategiarbete för ett av våra större mediabolag, på uppdrag av deras VD. Jag arbetade då tillsammans med en Grandezza-kollega i det uppdraget och det vi gjorde var att sätta upp principer för hur företaget ska bedriva sin produktion för att verksamheten ska uppnå sina strategiska mål.

Det jag framförallt bidrar med i min roll som konsult i mina olika uppdrag är mina projektledarkunskaper och erfarenheter samt min metodkunskap. Uppdragen är utvecklande och intressanta, bl a har jag fått en bättre förståelse för och insikt i mediavärlden. Vi använder oss av Value Management-metodik, vilket bl a innebär att vi arbetar mycket nära ihop med medarbetare hos uppdragsgivaren för att uppnå ett resultat som är väl förankrat. Value-Management-approachen innebär även att vi skapar tydlig spårbarhet mellan strategin och genomförandet. Det är alltid intressant att arbeta med att applicera Value Management i en central del av en verksamhet!