Intervju med Anders Hallqvist

Anders, hur det är att vara medarbetare på Grandezza och varför du valde att bli det?

-  Hur det är att vara medarbetare på Grandezza? 11,3!* Det vill säga utanför alla kända skalor… Att jobba på Grandezza är roligt och stimulerande, här finns fantastiska kolleger och bra uppdrag.

-  Att jag valde just Grandezza beror på kombinationen av hårt och mjukt som Grandezza har. För mig krävs fyra saker för att kunna driva bra förändringsledning: Man måste kunna arbeta med strategi och värde, processförbättringsmetodik, projektledning och mänskliga reaktionsmönster. Detta är just det Grandezza har att erbjuda, det finns i Grandezzas tanke och sätt att vara. Och det är inte bara ord – här finns kolleger som jobbar med detta dagligen, som backar upp tanken med sin kompetens. Det var det som fällde avgörandet för mig.

*Fotnot: 11,3 är Grandezzas eftersträvade humorindex som ligger utanför alla kända skalor, framtaget av medarbetarna