Webinar - Ha bra koll på verksamheten och klara krisen bättre

Stort intresse för vårt webinarium W3: Kontinuitetsplanering

Om att inte hamna i diket igen -
Vi ger dig tips om hur du inte behöver lika panikartad krishantering nästa gång det händer…

Här fokuserar vi på hur man förbereder sig bättre inför nästa kris

  • Kontinuitetsplan – syfte, omfattning och innehåll
  • Planeringsprocess – En stegvis beskrivning av processen att ta fram en kontinuitetsplan
  • Risker och kontinuitet – Att säkerställa användbarhet och avsedd effekt. Det krävs rutiner för att hålla planen aktuell, en ansvarig och det krävs att man övar

För er som missat detta kommer det att sändas igen efter sommaren. Vi återkommer med information om detta.

Ni kan också se en inspelning av det nyss sända webinariumet på följande länk:

https://web.microsoftstream.com/video/f701c303-a019-4466-8124-4887cd1cdc02
(link is external)

Tack alla som lyssnade på vårt webinarium!