Webinar - Ha bra koll på verksamheten och klara krisen bättre

Stort intresse för vårt webinarium W2: I Krisen

Dom som har bäst koll på verksamheten är dom som kan agera metodiskt och därför klarar krisen bäst – vi förklarar varför och hur, samt varför ledningsgruppens effektivitet betyder så mycket.

I det här webinariet kommer vi att diskutera företaget i kris utifrån 3 olika lösningsperspektiv

  • Gemensamt fokus - Fokusera på de flöden och leverabler som ger störst värde under rådande omständigheter
  • Gemensamt genomförande - Det finns bara utrymme för åtgärder som
    är nödvändiga och tillräckliga för att realisera valt fokus!
  • Gemensamt arbetssätt - Gruppen måste medvetet arbeta för att
    minska effekterna av stress och för att utnyttja den samlade kompetensen.

För er som missat detta kommer det att sändas igen efter sommaren, Vi återkommer med information om detta.

Ni kan också se en inspelning av det nyss sända webinariumet på följande länk:

https://web.microsoftstream.com/video/920b638f-6ebd-4c6c-82f9-ffc01e184766

Tack alla som lyssnade på vårt webinarium!