Kompetens att leda förändring

Kompetens att leda förändring

Grandezza erbjuder seniora konsulter med bred och mångårig erfarenhet både från konsultroller och från olika linjebefattningar. Det betyder att du som kund kan få stöd av personer som varit med förr om att genomföra förändringar.

Konsulterna har varierande bakgrund från olika branscher och specialistområden. Vi har dock tre gemensamma hörnpelare i kompetensen: Change Management, Value Management och Enterprise Project Management. Dessa kompetensområden ser vi som så viktiga för att leda förändringar att vi satsar tid på att utveckla dem tillsammans.

Med Change Management menas att skapa förutsättningar för individer, grupper och organisationer att arbeta sig fram till ett önskvärt framtida läge. Förändringsarbete är idag en integrerad nödvändighet inom i stort sett alla verksamheter. Efterfrågan på förändringsledare och operativa utförare har boomat under det senaste året medan efterfrågan på förvaltande ledare nästan helt försvunnit.

Value Management är en internationellt etablerad metod och standard som innebär att analysera, styra och utveckla värde för organisationens intressenter. Den används för affärs- och verksamhetsutveckling inom de flesta branscher.

Med Enterprise Project Management menas att knyta samman företagets strategi med sättet att styra projekt, program och projektportföljer. Genom att anlägga en helhetssyn på företagets viktiga projekt och program skapas förutsättningar för att få ut mesta möjliga nytta av de resurser man kan spendera.