Digitalisering i vård och omsorg

Digitalisering i vård och omsorg

Vård och omsorg står inför stora utmaningar. Bland de frågor som många arbetar med finns förändringar för att attrahera och behålla personal, förbättrade arbetssätt och digitalisering (e-hälsa). En del av åtgärderna hanteras lokalt medan andra behöver involvera ett flertal aktörer i vårdkedjan. Och man måste säkerställa att alla åtgärder verkligen ger den förväntade nyttan. Läs mer om Förändringsledning i hälso- och sjukvård.

Exempel på uppdrag:

  • Mobila arbetssätt – nyttokalkylering och stöd till Eskilstuna och Landskrona där omsorgspersonal och sjuksköterskor inför mobil åtkomst via ipad till viktig information.
  • Elektroniskt högkostnadsskydd – förändringsledning vid införande av e-frikort för öppenvård i Stockholms län. Läs mer.
  • Läkemedelsförsörjning – förändringsledning av omläggningsprojekt och införande av e-handel i samband med byte av tjänsteleverantörer i Skåne och Stockholm. Läs mer.
  • Elektroniska intyg – ledning av utveckling och etablering inom Inera och förändringsledning i Stockholm bland annat vid införande av elektroniska läkarintyg.