Grandezza genomför strategier med människan i centrum

Människan i centrum

I affärs-och verksamhetsutveckling och i arbetet med att förändra organisationens arbetssätt, processer och flöden har vi alltid människan i centrum. Grandezza har den specialistkompetens som behövs inom HR-området för att kunna ge våra kunder det stöd som behövs både ur ett strategiskt och operativt perspektiv oavsett vilka utmaningar kunden står inför och i vilken bransch.  Vi levererar med kvalitet genom hela HR-processen inom allt från chefshandledning och coaching till grupputveckling och kompetensutveckling av chefs- och medarbetarskap. Inom arbetsmiljöarbetet fokuserar vi speciellt på OSA- Organisatorisk och social arbetsmiljö med inriktning på klimat, kultur och värdegrundsfrågor. Vi finns där du behöver oss för att kunna utveckla din verksamhet nu och i framtiden.