Många bromsklossar i digitalisering av vård för äldre

Stefan Fölster digitalisering i vården

Läs Stefan Fölsters artikel om bromsklossar i digitalisering av vård för äldre. I denna påvisar Stefan hur man kan öka effektiviteten inom hemsjukvården av äldre genom att använda sig av mobil IT-teknik. Stefan varnar också för olika bromsklossar som mmotverkar detta, t ex otydliga eller obefintliga krav från politisk ledning  om krav på digitalisering.