Internationell vård-IT

Snabbt och säkert kunde ledningen fatta beslut om företagsköpet.

Gustav Rönne, projektledare Grandezza

Med Grandezzas hjälp fattade vårdIT-koncernen ett säkert och välgrundat beslut om företagsköpet de stod inför. En due diligence med unik bredd visade vilka faktorer som var affärskritiska i dagsläget och fem år framåt i tiden.

Insatsen genomfördes i mellaneuropa på uppdrag av en internationell leverantör av IT-lösningar för vården. Grandezzas team identifierade snabbt de faktorer som var avgörande för om köpet skulle bli lönsamt eller inte. Beslutsunderlaget gav extra långsiktighet genom att det fokuserade både nuläget och fem år framåt. Tack vare detta kunde kunden fatta rätt beslut som säkrade deras totala affär.

— Att vi så snabbt och relativt billigt kunde identifiera och analysera de affärskritiska faktorerna, det tror jag är ganska unikt, säger Grandezzas projektledare, Gustav Rönne.