Stockholms läns landsting

Vi räknar med minskade kostnader på      
50 miljoner om året

Carl-Gustaf Elinder, Avdelningschef/Professor Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting

Det tog ungefär ett år att planera och genomföra omläggningen av läkemedelsförsörjningen till vården i Stockholms län. Och med tanke på den känsliga verksamheten och de svårigheter som andra landsting upplevt i motsvarande processer var säkerheten extra viktig.

Nyckeln till att klara förändringarna på ett säkert sätt var att göra en successiv omläggning och hela tiden lära av processen, berättar styrgruppsordföranden Carl-Gustaf Elinder vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Grandezza svarade för programledning av utvecklings- och förändringsprojekten som bedrevs lokalt och i landstingets gemensamma projektorganisation. Det stora arbetet med rutinförändringar, utbildning och praktiskt genomförande gjordes av medarbetare hos länets vårdgivare med gemensamt införandestöd.

— Läkemedelsförsörjningen fungerade med bra kvalitet förut också. Men när vi nu var tvungna att förändra på grund av omregleringen är jag glad att vi tog tillfället i akt att förbättra också. Vi har förstärkt vår sjukhusapoteksfunktion och etablerat en egen plattform för e-handel. Dessutom räknar vi med att få minskade kostnader så att cirka 50 miljoner kronor per år frigörs till bättre ändamål inom vården, säger Carl-Gustaf Elinder!

Stockholms läns landsting ger tillsammans med kommuner och privata vårdgivare vård till cirka 2,5 miljoner invånare. Läkemedel ges till patienter på sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden och andra vårdenheter. Förändringarna har berört cirka 12000 medarbetare vid 2300 vårdenheter, fyra nya leverantörer av tjänster och ett flertal interna funktioner inom landstinget. Omfattningen per år är mer än en miljon orderrader för varor till ett värde av 1,3 miljarder kronor som måste komma fram i tid till beställaren för att vården ska fungera.