Torbjörn Hedberg

Att lyssna och förstå är startpunkten för all förändring

Torbjörn har under många år verkat inom e-hälsa. Där har han innehaft roller som ledare inom ett antal olika områden och varit utförare av allt från ren utveckling till kvalificerade konsultuppdrag. Som legitimerad sjuksköterska är Torbjörn väl grundad i praktisk verksamhet. Detta har han kontinuerligt kombinerat med nyfikenhet på såväl teknik som mänskliga faktorer inom komplicerade organisationer.

·       Min erfarenheter som linjechef i en global leverantör av IT-lösningar har gett perspektiv på såväl organisatoriska utmaningar som kulturella skillnader vid leverans av produkter och tjänster. De problem man ställs för är ofta likartade men sätten att adressera dem kan vara synnerligen olika. Jag vill bidra med erfarenhet av olika sätt uppnå önskade effekter.

·       Metoder och modeller kan vara nyttiga ramverk för att förstå och adressera skeenden inom en verksamhet. I slutändan är det dock alltid kommunikation människor emellan som avgör om en förändring ger ett lyckat resultat. Jag vill alltid först och främst lyssna och förstå, därefter göra vad jag kan för att tydliggöra och förenkla för människor att kommunicera.