Vi önskar Peter Caap välkommen till Grandezza

Peter Caap har börjat på Grandezza. Peter kommer närmast från tjänst som VD för Sjöland & Thyselius Datakonsulter. Före det har Peter varit på HiQ, FFA och Saab. Peter kommer att arbeta med verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning samt delta i marknads och försäljningsarbetet. Vi önskar Peter varmt välkommen till Grandezza.