Marika Brine

Jag stortrivs när jag kan hjälpa företag att införa förändringar och nya krav och därigenom säkra upp organisationens måluppfyllelse!
Marika har sin bakgrund inom finansvärlden där hon arbetat inom de flesta segmenten med processer och förbättringsarbeten och genom många års arbete fått stor förståelse och djupa kunskaper i hur organisationer lyckas i sina förbättringsarbeten och processutvecklingar. De bakomliggande framgångsfaktorerna har varit hennes förmåga att lyssna, våga driva, organisera och förstå hur medarbetare reagerar på information och förändringar. Marika har en stark drivkraft till att skapa och hjälpa medarbetare att få ut det bästa av sig själva, om det så är genom god kommunikation, egen insikt, en ny process eller strategi. Marika har drivit många framgångsrika projekt samt gett stöttning och utbildning till både chefer och medarbetare. Största utmaningen är ofta att ge insikt om vikten av förändring och nödvändigheten av ökad effektivitet och samarbete för att nå lönsamhet.
 
Marikas bakgrund som bl.a. processutvecklare, coach och LEAN/Six Sigma-konsult gör henne särskilt lämpad att hjälpa företag kring förändringsledning och effektivitetsarbeten och därigenom säkra upp organisationens engagemang och intresse att bidra med sitt bästa.