Påtagligt resultat

Teamwork

Det är alltid i själva genomförandet som det avgörs om förväntade effekter verkligen uppstår i praktiken. Det innebär att målet måste göras tydligt så att fokus verkligen är på det som är väsentligt. Det betyder också att målet för en komplex förändring måste delas upp i hanterbara steg, för att skapa rätt incitament och minimera risken.

Grandezza erbjuder konsulter för praktiskt arbete i förändringsaktiviteterna. Med erfarna konsulter som har gjort liknande saker tidigare får du hjälp att tillgodogöra dig bra exempel från andra organisationer. Våra konsulter hjälper dig att undvika kända misstag och ger dig möjlighet att komma snabbare till rätt resultat.

Exempel på tjänster:

  • Projekt- eller programledare.
  • Införa LEAN i en verksamhet. LEAN kan införas både i production (LEAN production) och i administration (LEAN administration).
  • Processkartläggning och processutveckling.
  • Strukturerad kravanalys för IT-stöd och upphandling.
  • Review eller kvalitetsgranskning av projekt.
  • Inhyrd chef med inriktning på förändringsledning.
  • Stöd till kommuner, landsting och privata vård- och omsorgsgivare med införande av mobila arbetssätt.