Peter Öberg

Enligt mig blir inte en riktig konsult glad när han är klar. Glädjen ligger i genomförandet.

Peter har varit ledare för stora IT-organisationer och har erfarenhet av att leda affärs- och verksamhetsutveckling. Hans kunnande i såväl organisation som teknik gör Peter till en konsult med bred kompetens. Den erfarenhet och kunskap han byggde upp som linjechef är något han idag gärna delar med sig av som konsult.

— Jag gillar att få saker att hända och förflyttningen från A till B är det som är det roliga. För mig handlar det om två saker där jag dels tänker strategiskt om hur jag ska få projektet i mål och dels taktiskt hur jag kommer genomföra det. En extra krydda är när jag vet att mitt arbete faktiskt kommer leda till att många får det bättre.

— En kund kan köpa resurser eller ett kunnande som inte finns i företaget. För mig är det viktigt att representera det senare, ett nytt kunnande. Det handlar om förtroende och om jag får förtroende för mitt genomförande så kommer kunden sannolikt att höra av sig igen.

Lars Gundhe om kollegan Peter:
— Jag brukar inte rekommendera Peter för ett uppdrag bara när det är svårt utan också när det är nästan omöjligt. Jag har faktiskt aldrig sett honom gå bet på en uppgift.