Förändringsledning i praktiken

Från forskning och erfarenhet vet vi vilka principer som behöver tillämpas i praktiken. Den önskade förändringen är förstås olika beroende på verksamhet och situation, men det krävs alltid att man kan arbeta både med den innovation vi vill skapa och med människorna som berörs.

Grandezza fokuserar på digitalisering i vård och omsorg (e-hälsa), myndigheters styrning och tjänster, utveckling av ledningsgrupper som implementerar Lean, innovationsledning samt ledning av komplexa förändringsprogram och -projekt.

 

Trafikverket önskade inför verksamhetsplaneringsarbetet hösten 2012 ta ytterligare steg i styrningen av sitt utvecklingsarbete.

Trafikverket

Agnes huvudsakliga inriktning är inom innovation och innovationsledning, processkartläggning samt inom management- och projektledningsfrågor. Mycket resultatinriktad med hög prestationsförmåga. Arbetar mycket självständigt och bra på att genomföra och avsluta sina arbetsuppgifter. Analytisk, ser både detaljer och helheten. Bra ledare och projektledare för små arbetslag. God lagspelare, bra på att motivera andra.

Sandra om kollegan Agnes: