Förändringsledning i praktiken

Från forskning och erfarenhet vet vi vilka principer som behöver tillämpas i praktiken. Den önskade förändringen är förstås olika beroende på verksamhet och situation, men det krävs alltid att man kan arbeta både med den innovation vi vill skapa och med människorna som berörs.

Grandezza fokuserar på digitalisering i vård och omsorg (e-hälsa), myndigheters styrning och tjänster, utveckling av ledningsgrupper som implementerar Lean, innovationsledning samt ledning av komplexa förändringsprogram och -projekt.

 

Grandezza stärker konsultteamet med ytterligare en duktig medarbetare. är utbildad personalvetare och har arbetat inom HR-/personalområdet sedan 2008 inom olika branscher såsom tillverkning och industri, transportsektorn, partihandel/mät- &  precionsinstrument samt telecom. Hon har erfarenhet från större internationella organisationer, små- och medelstora svenska företag samt offentlig sektor.

Jenny Forsling

Projekt Citybanan är i dagsläget ett av norra Europas största byggprojekt.

Projekt Citybanan

Karina har mer än 20 års erfarenhet som konsult inom management och verksamhetsutveckling. Hon har erfarenhet från flera branscher och har arbetat med ett brett spektrum av uppdrag, bland annat inom process-, metod- och IT-utveckling och Enterprise Business Architecture, men även med att skapa förutsättningar för ett bättre teamarbete.