Förändringsledning i praktiken

Från forskning och erfarenhet vet vi vilka principer som behöver tillämpas i praktiken. Den önskade förändringen är förstås olika beroende på verksamhet och situation, men det krävs alltid att man kan arbeta både med den innovation vi vill skapa och med människorna som berörs.

Grandezza fokuserar på digitalisering i vård och omsorg (e-hälsa), myndigheters styrning och tjänster, utveckling av ledningsgrupper som implementerar Lean, innovationsledning samt ledning av komplexa förändringsprogram och -projekt.

 

En strategisk utvecklingsplan med ny affärsidé, mål och prioriteringar blev språngbrädan in i en ny era för företaget Projektgaranti.

Projektgaranti

Tomas är ledningskonsult och projektledare med inriktning på förändringsledning samt projekt- och programledning. Han har erfarenhet från en mängd branscher och som projekt- och förändringsledare har han en förmåga att få människor att arbeta i samma riktning så att kunden når sitt utsatta mål.

Tomas Centerlind