Grandezza förstärker vår förmåga inom hälso- och sjukvårdsområdet. 

Torbjörn började hos oss i september 2016 och har ett långt förflutet med att jobba med vårdrelaterade frågor och system. Senast arbetade Torbjörn på CompuGroup Medical Sweden.

Vi är mycket glada att vi ytterligare förstärker med ytterligare en mycket kompetent medarbetare. Välkommen till oss på Grandezza Torbjörn!

Torbjörn Hedberg

LFV är nu bättre rustade att hantera förändringar. Detta tack vare ett omfattande program där samtliga 120 chefer arbetar med att öka sin förmåga att hantera och kommunicera förändringar.

Luftfartsverket

Konsultyrket har lockat Niklas från första början. Även då han haft linjepositioner har han hela tiden arbetat med förändring. Det är själva företagandet och människokontakten som är det roliga, menar han:

- Det är människor som åstadkommer resultaten och det jag brinner för är att möjliggöra motivation och att ta bort hinder - att våga, vilja och kunna. För det krävs strukturerad reflektion på alla nivåer. Reflektion och gärna i grupp, är starkare än feedback.

Niklas Post