Förändringsledning i praktiken

Från forskning och erfarenhet vet vi vilka principer som behöver tillämpas i praktiken. Den önskade förändringen är förstås olika beroende på verksamhet och situation, men det krävs alltid att man kan arbeta både med den innovation vi vill skapa och med människorna som berörs.

Grandezza fokuserar på digitalisering i vård och omsorg (e-hälsa), myndigheters styrning och tjänster, utveckling av ledningsgrupper som implementerar Lean, innovationsledning samt ledning av komplexa förändringsprogram och -projekt.

 

Vi önskar Birgitta Ollongren välkommen till Grandezza!

Birgitta är sedan 12 november 2018 anställd som organisationskonsult med inriktning på ledarskap och organisationsutveckling. Birgitta har nu senast arbetat på Region Uppsala och dessförinnan på Dannderyds sjukhus som HR-strateg med ledar- och verksamhetsutveckling. 

Birgitta Ollongren

Trafikverket önskade inför verksamhetsplaneringsarbetet hösten 2012 ta ytterligare steg i styrningen av sitt utvecklingsarbete.

Trafikverket

Ledarskapsutveckling i alla former med stödinsatser till enskilda chefer och ledningsgrupper i den dagliga verksamheten, utgör en viktig del i Birgittas arbete som organisationskonsult. Inom ramen för olika förändringsprocesser har hon arbetat med allt från införande av Lean till organisationsförändringar, förbättringsarbeten av arbetssätt till etablering av nya enheter.

Birgitta har också designat och genomfört allt från chefs-och talangprogram till Mentorskap och värdegrundsarbete samt drivit uppdrag inom arbetsmiljö med fokus på både klimat och kultur.

Birgitta Ollongren