Förmåga att genomföra

Förmåga att genomföra

Forskning och erfarenhet visar att man ökar chansen att lyckas med sina förändringsinitiativ avsevärt genom att tillämpa en uppsättning sunda principer. Som med all kompetens krävs då att man både förstår principerna och har tränat på att använda dem i praktiken.

Grandezza kan vara en partner i viktiga förändringar och tillhandahålla förändringsledare som klarar bredden i en komplex förändring. Vi vet att man måste ha bred erfarenhet av både konkreta sakfrågor, som affärsutveckling, organisation, processer, IT och projekt, och av hur individer och grupper fungerar i förändring.

Grandezza erbjuder också hjälp att organisera förändringsaktiviteterna med program- och portföljstyrning. På så sätt skapas styrstrukturer som ger effektiva genomföranden. Exempel på tjänster:

  • Senior förändringsledare med resultatansvar.
  • Stödja nyckelpersoner att lyckas med en komplex förändring.
  • Utveckla samarbetet i en ledningsgrupp.
  • Öka kompetensen inom förändringsledning hos ledare och nyckelpersoner. 
  • Utifrån företagets affärsplaner, verksamhetsplaner etc ta fram en strategisk utvecklingsplan och upprätta portföljstyrning
  • Sätta upp ett projektkontor som aktivt arbetar med portföljstyrning och kontinuerlig uppföljning av progress och resultat
  • Värdera sannolikheten att projekt och förändringsinitiativ lyckas.
  • Formalisera projekt- och programstyrning.