Karin Hägglund

Det absolut roligaste är när kunden känner sig nöjd och det blir till något bra i slutänden.

Karin arbetar med projektledning och testledning. Hon har lång erfarenhet av IT och har arbetat mycket med kvalitetssäkring och att driva testprojekt. Hennes tekniska kunnande kombinerat med hennes erfarenhet som konsult gör henne värdefull i ett förändringsarbete.

— Jag vill vara närvarande som projektledare och verka för att skapa energi och att projektarbetet faktiskt kommer framåt. Jag är inte projektledaren som kommer en gång i veckan och frågar hur det går och sen försvinner, utan jag vill vara demokratisk och anpassningsbar.
— Jag ser mig själv mer som teststrateg än som en traditionell testledare genom att försöka få in kvalitetsaspekter i alla faser av ett förändringsarbete, redan vid upphandlingen och fram till den slutliga kvalitetssäkringen.
— Jag tror att en av framgångfaktorerna för ett lyckat förändringsarbete är att få alla inblandad parter och aktörer att verkligen förstå varann. Min styrka brukar vara att kunna brygga över det gap som ibland kan uppstå mellan IT-sidan och verksamheten.

Jan Lindberg om kollegan Karin:
— Karins energi och naturliga nyfikenhet gör att hon snabbt sätter sig in i problem och får med sig folk i förändringsarbetet. Med humor och uthållighet bidrar hon också starkt till att hålla ångan uppe. Att som kollega ha Karin som bollplank innebär ett ständigt eget lärande.