Tomas Andersson

Utmaningen är att lyckas med den förändring som ger tillräckligt stor nytta, istället för att misslyckas med något man trodde skulle ge ännu mer.

Tomas är en mycket erfaren ledningskonsult och projektledare med inriktning på förändring och Value Management inom affärs- och verksamhetsutveckling. Tomas har en bred erfarenhet från de flesta branscher och spetskompetens inom verksamhetsutveckling och IT-utveckling i vård och omsorg. Han är också ofta anlitad som föredragshållare.

— Jag får verkligen en kick när en grupp människor som arbetat hårt tillsammans börjar landa i en samsyn kring vilka förändringar som man bör göra och dessutom ser att man har förutsättningar att klara av dem.
— I mitt arbete som konsult har jag ofta förmånen att få följa och förhoppningsvis underlätta den process som människor, både som individer och som grupp, behöver ta sig igenom för att utveckla sin verksamhet. Det går ju faktiskt inte att förbättra något utan att förändra något.
— Även om ämnena för förändringarna varierar och storleken på dem också, så är nyckeln densamma. Om man tillsammans ser både vad som behöver göras och hur det ska gå till, så är nästan allt möjligt.

Jan Lindberg om kollegan Tomas:
— Han är en av anledningarna till att jag kom till Grandezza. Han är väldigt proffsig och vet vad han vill, där är det raka besked. Han är bra på att se vad jag är bra på och han är bra på att lyfta fram vad andra är bra på.