Torsdagen 23 maj hölls frukostseminarium på Grandezza. En engagerad samling människor diskuterade hur man kan arbeta för att skapa värde snarare än minimera skador vid förändringar.

Torsdagen 23 maj hölls frukostseminarium på Grandezza

En strategisk utvecklingsplan med ny affärsidé, mål och prioriteringar blev språngbrädan in i en ny era för företaget Projektgaranti.

Projektgaranti

Grandezza har inlett ett samarbete med MF Företagsutveckling och Mike Florett. Vi gör detta för att ytterligare förstärka vår förmåga att stötta våra kunder runt förändringsledning.

Mike Florett

Vi hälsar Niklas Post välkommen till Grandezza. Niklas lämnar Bisnode där Niklas arbetar med affärsutveckling. Niklas kommer arbeta som managementkonsult inom förändringsledning och strategisk affärsutveckling. Niklas börjar på Grandezza den 15 mars 2013.

Niklas Post

Fortsatt förtroende hos Landstinget Västmanland Landstinget Västmanland förlänger ramavtalet med Grandezza avseende konsulter inom strategi- och management. Avtalet förlängs t.o.m. 2013-12-31.

Landstinget Västmanland

Länsstyrelsen i Stockholms Län förlänger ramavtalet med Grandezza. Avtalet förlängs t o m 1 februari 2014.

Fortsatt förtroende hos Länsstyrelsen i Stockholms Län

Peter Caap har börjat på Grandezza. Peter kommer närmast från tjänst som VD för Sjöland & Thyselius Datakonsulter.

Ett trettiotal personer åt frukost och diskuterade verksamhetsutveckling på temat ”Utnyttja era styrkor och åtgärda era svagheter genom assessment”. Insikten var att det är möjligt att effektivisera utvecklingsarbetet genom att verkligen sätta in insatserna där de behövs som mest.

Frukostseminarium - Hur effektiva är NI egentligen?

På grund av den omreglerade apoteksmarknaden har Stockholms läns landsting upphandlat nya leverantörer av tjänster inom läkemedelsförsörjning till länets akutsjukhus, vårdcentraler och andra vårdenheter. Förändringarna berör ca 15000 medarbetare vid ca 2300 vårdenheter inom kommun, landsting och privata vårdgivare.

Anders Hallqvist, Grandezza, kommer att föreläsa på Sundsvall 42 under rubriken Varaktig Lean - bygga förändringsförmåga.

Kom och träffa oss på Sundsvall 42

Sidor