Peter Caap har börjat på Grandezza. Peter kommer närmast från tjänst som VD för Sjöland & Thyselius Datakonsulter.

Ett trettiotal personer åt frukost och diskuterade verksamhetsutveckling på temat ”Utnyttja era styrkor och åtgärda era svagheter genom assessment”. Insikten var att det är möjligt att effektivisera utvecklingsarbetet genom att verkligen sätta in insatserna där de behövs som mest.

Frukostseminarium - Hur effektiva är NI egentligen?

På grund av den omreglerade apoteksmarknaden har Stockholms läns landsting upphandlat nya leverantörer av tjänster inom läkemedelsförsörjning till länets akutsjukhus, vårdcentraler och andra vårdenheter. Förändringarna berör ca 15000 medarbetare vid ca 2300 vårdenheter inom kommun, landsting och privata vårdgivare.

Anders Hallqvist, Grandezza, kommer att föreläsa på Sundsvall 42 under rubriken Varaktig Lean - bygga förändringsförmåga.

Kom och träffa oss på Sundsvall 42

Vill du veta hur din verksamhet ligger till jämfört med best practice i branschen? Vet du att ni behöver förbättra något och vill vara säker på att ni fokuserar på rätt saker? Då kan en assessment från Grandezza vara det rätta verktyget för dig.

Lars Gundhe

Grandezza har fått ett nytt uppdrag att stötta Trafikverket som stöd med utveckling av strategisk styrning av IT-utveckling och att bidraga till att en tydlig modell tas fram inför höstens verksamhetsplanering.

Trafikverket

Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet visar att det är det mycket sällan. Inte heller finns det någon enskild saliggörande metod som garanterar succé. Däremot finns ett antal saker som karaktäriserar dem som lyckas bäst i en långsiktigt uthållig utveckling av affären och verksamheten. Det handlar om förmåga att hantera inflöde av signaler, att fatta rätt beslut, att styra utvecklingsinsatser och att följa upp resultat. I artikeln beskrivs hur de bästa gör – hur gör du?

Mognadsmodell för affärsutveckling

Sidor